Научные мероприятия в Украине

№ п/п Назва заходу, тема Дата та місце проведеннzя Кількість учасників Перелік країн-учасниць Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)
Всьо го У т.ч. іного- родні
1 2 3 4 5 6 7
З'ЇЗДИ
1. III з'їзд "Невідкладні стани в медичній практиці" 5-6 квітня, м.Київ 600 400 Україна, Росія, Білорусь, Молдова

НаціональнМедична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел. (044) 456-50-80

2. IV з’їзд ангінологів і судинних хірургів України 12-14 вересня, м.Ужгород 800 700 Україна, Росія, Угорщина, Словаччина

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" МОН України.

88000, Ужгород, вул.Підгірна, 46.

Тел/факс (0312)61-59-99, 61-35-70

Державна установа "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака НАМН України".

Державна установа "Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України".

Управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації.

Асоціація ангіологів і судинних хірургів України.

Ассоціація хірургів Закарпаття

4. V з’їд спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров'я "Реформа системи медичної допомоги населенню: кроки реалізації, проблеми та шляхи вирішення" 20-21 вересня, м.Житомир 350 300 Україна, Росія, Молдова, Польша, Казахстан, Білорусь

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України".

02099, Київ, провулок Волго-Донський, 3.

тел. (044)576-41-19

факс (044)576-41-20

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.

04655, Київ, проспект Московський, 19.

тел/факс (044)428-36-76, тел.(044)428-37-22

Упродовж охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації.

10014, Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25.

тел.(0412)47-29-14

Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський інститут медсестринства".

10002, Житомир, вул. Велика Бердичівська, 46/15.

тел/факс (0412)37-30-15, 46-19-81

КОНГРЕСИ
11. XIII Національний конгрес кардіологів України 26-28 вересня, м.Київ 2000 1500 Україна, Росія, Франція, США, Великобританія, Італія, Чехія, Словенія, Голландія, Угорщина, Японія, Китай

Асоціація кардіологів України.

Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України.

03680, Київ-151.

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 249-70-03

12. Міжнародний конгрес «Сучасні аспекти хірургії і онкології голови та шиї» (III освітній курс Міжнародної федерації товариств по пухлинам голови та шиї (IFHNOS)) 1-3 жовтня, м.Київ 500 450 Україна, Нідерланди, Індія, Єгипет, Китай, Австралія, Бразилія, Росія, Білорусь, Молдова

Міжнародна федерація товариств по пухлинам голови та шиї.

Євразійська федерація онкології.

Національний інститут раку МОЗ України.

Російський онкологічний науковий центр ім. М. М. Блохіна РАМН.

Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМИ України».

03057, Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел. (044) 483-12-82, тел/факс (044) 483-15-80

СИМПОЗІУМИ
7. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Новітні досягнення ендоваскулярної нейрорентгенохірургії» 26-27 квітня, м.Київ 120 90 Україна, Росія, Угорщина, Франція, Німеччина, США, Польша 

Державна установа квітня, «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України».

04050, Київ, вул. П. Майбороди (Мапуїльського), 32, корп. 5.

Тел/факс (044) 4X3-32-17, 483-76-00. Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»

9. Науковий симпозіум "Неінтенсивна інфузійна терапія у фтизіопульмонології та інших галузях медицини" 23-24 травня, м.Скадовськ 300 280 Україна, Росія Асоціація лікарів-ендоскоиістів України. 02660, Київ, вул. Братиславська, 3. тел. (044) 546-62-84
11. Науковий симпозіум "Неінтенсивна інфузійна терапія у фтизіопульмонології та інших галузях медицини" 27-28 вересня, м.Донецьк 1000 900 Україна

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України».

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10. Тел. (044) 275-41-22, 270-35-59

17. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Інтенсивна терапія та сучасні інформаційні технології» 22-23 листопада, м.Київ 300 100 Україна, Великобританія

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.

04655, Київ, проспект Московський, 19.

Тел/факс (044) 428-36-76. тел. (044) 428-37-22.

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами. 03680, Київ, вул. Академіка Заболотного, 21.

Тел. (044)259-65-80.

Українська медична асоціація Великобританії.

Лондонський університетський коледж.

Всесвітня федерація анестезіологів

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
2. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування онкологічних хворих» (для молодих вчених) 1-2 березня, м.Харків 200 150 Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Австрія

Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України.

03680. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 249-70-03

5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки-людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і клінічної апробації лікарських засобів» 15 березня, м.Харків 70 20 Україна, Росія, Литва, Азербайджан

Національний фармацевтичний університет МОЗ України.

61002. Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел. (057) 700-36-34

17. Науково-практична конференція «Актуальні питання виявлення, діагностики та лікування туберкульозу в сучасних умовах", присвячена Всесвітньому Дню боротьби з туберкульозом 29 берзня, м.Київ 120 70 Україна

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України».

03680, Київ, вул. М.Амосова, 10.

Тел. (044) 2750568, 2752733

22. Науково-практична конференція «Сучасні стратегії діагностики та лікування серцево-судинних захворювань та їх імплементація в Україні» 29-30 березня, м.Черкаси; 18-19 жовтня, м.Чернівці; 8-9 листопада, м.Суми 250 100 Україна

Асоціація кардіологів України. Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска" НАМН України.

03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5.

тел. (044)249-88-10, 249-70-44

29. Науково-практична конференція з міжнародною участю "Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід в онкології" 5-6 квітня, м.Київ 450 120 Україна, Росія, Білорусь

Національний інститут раку МОЗ України.

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43.

тел/факс (044)259-03-19, 257-10-61

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.

61176, Харків, вул. Корчагінців, 58.

тел/факс (057)711-35-56, 711-80-25.

Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами.

03680, Київ, вул. Академіка Заболотного,21.

тел/факс (044) 259-67-48

30. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії» 5-6 квітня. м. Харків 300 150 Україна, Росія, Азербайджан, Узбекистан, Киргизстан, Молдова,Білорусь

Асоціація хірургів України. Державна установа «Інституг загальної та невідкладної хірургії НАМН України».

61103, Харків, в'їзд Балакірева, 1. Тел. (057) 349-41-39. 349-41-05. Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел. (057) 372-33-44

31. Науково-практична конференція з міжнародною участю «XI київський курс з коронарних реваскулярнзацій» 5-6 квітня, м. Київ 170 120 Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, Великобританія, Франція, Бельгія

Асоціація кардіолої ін України. Асоціація з інтервенційної кардіології.

Національний науковий ценір «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражсска»» НАМИ України.

03680. Київ-151,вул. Народного ополчення. 5.

Тел. (044) 275-87-44

35. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень» 12 квітня, м. Київ 200 80 Україна

Дсржавнау станова «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України».

03680, Київ. вул. М. Амосова, 10. Тел. (044) 270-35-59, 270-35-61

43. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми множинних та поєднаних пошкоджень» 19-20 квітня. Харківська область, с.Березівське 150 100 Україна, Росія, Польша

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022. Харків, проспект Леніна. 4. Тел. (057) 343-04-11. 705-67-15. Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація травматології та остеосинтезу».

01044, Київ. вул. Воровського, 27. Тел. (044) 200-01-1

49. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ангіологія і судинна хірургія сьогодні», присвячена пам'яті І.І. Сухарева 19-20 квітня, м. Київ 500 150 Україна, Росія, Білорусь, Польша

Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантологи ім. О. О. Шалімова 11 НАМН України».

03680, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30.

Тел. (044) 497-50-65, 454-20-28

58. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Політравма — сучасна концепція надання медичної допомоги» 26-27 квітня, м. Київ 300 200 Україна, Білорусь, Росія, Молдова

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України. 02660. Київ. вул. Братиславська, 3. Тел. (044)518-57-08.

Українська військово-медична академія МО України.

02660, Київ, вул. Братиславська. 3. Тел. (044) 518-57-45. 521-84-67

61. Науконо-практична конференція 3 міжнародною участю «Актуальні питання клінічної хірургії» 26-27 квітня, м. Дніпропетровськ 180 50 Україна, Росія, Німеччина

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

49044. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9.

Тел. (0562)31-22-51.

Асоціація хірургів України Головне управління охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Асоціація хірургів Дніпропетровської області.

Міська клінічна лікарня №6.

49037, Дніпропетровськ, вул. Батумська. 13.

Тел. (0562) 34-41-88

63. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Озон в біології та медицині» 3-4 травня, м. Одеса 150 100 Україна, Росія, Молдова, Литва, Іспанія, Туреччина

Одеський національний медичний університет МОЗ України.

65082, Одеса, Валіховський провулок, 2. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація озонотерапевтів та виробників медичного обладнання для озонотераії».

65076, Одеса, вул. І. Рабіна, 19. к. 107 Тел.(048)717-98-72

73. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми клінічної хірургії» 17-18 травня, м. Київ 300 150 Україна, Росія, Білорусь, Німеччина

Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України».

03680, Київ,вул. Героїв Севастополя. 30.

Тел. (044) 497-50-65, 408-59-88

74. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих і порушеннями ритму серця» 17-18 травня, м. Київ 400 250 Україна, Росія, Чехія

Асоціація кардіологів України. Асоціація аритмодогів України Національний науковий центр «Інститут кардіології їм. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України.

03680. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 249-70-08

83. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми кардіохірургії» 23-24 травня, м. Харків 300 100 Україна, Росія, Польща

Асоціація серцево-судинних хірургів України. Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України». Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України».

61018, Харків, в’їзд Балакірєва. 1. 

Тел/факс (057) 715-33-48, тел. (057) 715-33-45, 715-33-52, 349-41-34

85. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання нейрохірургії, судинної нейрохірургії, нейроонкології, хірургії хребта та спинного мозку» 6-7 вересня, м. Київ 200 150 Україна, Німеччина, Бельгія, Данія, Польша, Італія, Росія, Індія, Корея, Японія, США, Фінляндія

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України».

04050, Київ, вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32. Тел.(044)483-91-98, факс (044)483-95-73.

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами.

03680, Київ, вул. Академіка Заболотного. 21.

Тел. (044) 259-68-94

93. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми гастроентерології та абдомінальної хірургії» 14 вересня, м. Хмельницький 300 100 Україна

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України.

21018, Вінниця, вул. Пирогова. 56. Тел.(0432)67-16-53

133. Науково-практична конференція «Комплексні поточні рішення та досягнення сучасних цілей у профілактиці, діагностиці та лікуванні бронхіальної астми» 18 жовтня, м. Київ 350 200 Україна

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології їм. Ф. Г. Яновського НАМН України».

03680, Київ. вул. М. Амосова. 10. Тел. (044) 275-05-68, 275-27-33, 275-62-42

137. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні методи профілактики післяопераційних ускладнень» 18-19 жовтня, м. Одеса 125 75 Україна, Росія,Білорусь, Молдова

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України.

65014, Одеса, провулок Лермонтовський, 6.

Тел. (048) 722-29-23.

Українське товариство естетичної медицини.

65009, Одеса, вул. Буніна, 10. Тел.(0482)35-61-68

156. Науково — практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні» 8-9 листопада, м. Київ 150 90 Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, Таджикистан, Словаччина, Польща Державне підприємство «Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ України». 01010, Київ. Інженерний провулок, 4 Тел/факс (044) 254-38-10
160. Науково-практична конференція «Перспективи імуномодулюючої терапії при бронхолегеневій патології» 15 листопада, м. Київ 200 50 Україна

Державша установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України».

03680. Київ. вул. М. Амосова. 10 Тел.(044)275-04-41

175. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Раки й виразки, ранова інфекція, стопа діабетика. Пластика та електрозварювання живих тканин» 29-30 листопада, м. Київ 250 100 Україна, Росія, Білорусь, Чехія, Латвія

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шулика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька,

Тел. (044) 560-89-42,

факс (044) 560-11-00.

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Пагона НАН України

 

Добавить комментарий