Порядок внесення змін і доповнень до статуту асоціації

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться рішенням З’їзду Асоціації, якщо за них проголосувало 2/3 присутніх на З’їзді делегатів.

7.2. Зміни в статутних документах Асоціації підлягають державній реєстрації в установленому законодавством України порядку.

Leave a Reply