IX Міжнародний конгрес “Актуальні напрямки сучасної кардіо-торакальної хірургії”

Конгрес відбувся у Санкт-Петербурзі 27-29 червня 2019 року

Нижче деякі слайди доповідей для ознайомлення.

Стерномедіастиніти. Почетов А.А.
Післяопераційні стерномедіастиніти. Порханов В.А.
Постравматичний медіастиніт. Касатов А.В.
Резекція грудної порожнини при злоякісних опухолях. Пикин О.В.
Іновації при відновленні грудної порожнини. Ж.Массард
Диференціальна діагностика медіастинітів. Molnar