Вивчення патогенетичних механізмів розвитку порушень серцево-легеневої гемодинаміки при великих резекціях легенів у експерименті

   У статті представлений перший досвід вивчення особливостей виникнення легеневої гіпертензії та правошлуночкової недостатності при великих резекціях легенів, обгрунтування створення і вивчення впливу розвантажувальних шунтів в експерименті. Матеріалом експериментального дослідження слугували …

 

 

Leave a Reply