Ургентна перікардіоскопія при загрозі тампонади серця


“Актуальні напрями сучасної кардіо – торакальної хірургії”
Матеріали II Міжнародного конгресу
24-26 травня 2012 року Санкт – Петербург

Leave a Reply